Melius Klinieken

Home » Behandelfilosofie

Onze behandelfilosofie

Behandelingen van de huisarts, medisch specialist en de fysiotherapeut zijn vaak onvoldoende op elkaar afgestemd. De zorgprofessionals communiceren onderling vaak onvoldoende, waardoor de zorg die wordt geleverd suboptimaal is. Het is duidelijk dat de regie rondom de patiënt niet bij de zorgprofessional ligt, maar bij de patiënt zelf. Samen met de patiënt gaan wij op zoek naar de best mogelijke uitkomst.

Het programma van Melius Klinieken steunt op drie pijlers:

- Preventie van (chronificatie van) pijn

- Behandeling en revalidatie van patiënten met (chronische) pijn

- Nazorg en verbeteren van de kwaliteit van het leven

Preventie

Mensen met zware beroepen zoals bouwvakkers, wegenbouwers, havenwerkers, agrarische beroepen en metaalbewerkers ondervinden veel klachten in rug en knieën. Zware beroepen zijn volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beroepen die – als werknemers ze langer dan 30 jaar uitoefenen – zorgen voor fysieke slijtage die niet meer is terug te draaien.
Opvallend hieraan is dat de categorie zware beroepen beperkt blijft tot fysiek zwaar werk (buiten beschouwing psychische overbelasting). Werknemers in zware beroepen worden doorgaans gekenmerkt door een laag opleidingsniveau en inkomen. Deze fysieke slijtage kan beperkt worden door deze mensen preventief te behandelen in de jaren dat zij deelnemen aan het arbeidsproces.

De behandeling bestaat uit:

  • Een nulmeting waarbij de fysieke belastbaarheid (in relatie tot slijtende functies) in kaart wordt gebracht
  • Behandelplan onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut

De doelstelling van deze preventieve behandeling is het voorkomen of verminderen van de kans op blijvende chronische pijn in o.a. de rug, knieën en andere gewrichten. Daarnaast wordt voorkomen dat de werknemer langdurig met ziekteverlof moet, voortijdig in de WIA terecht komt of veel medische zorg nodig heeft. De belangrijkste winst is echter een betere kwaliteit van leven.

Behandeling van pijn

Te veel behandelingen zijn louter gericht op het symptoom pijn. De resultaten kunnen duidelijk verbeteren als de behandeling is afgestemd op het mechanisme dat in individuele patiënten verantwoordelijk is voor de pijn. De Anesthesioloog-pijnspecialist zal op basis van de (meest waarschijnlijke) diagnose een behandelplan opstellen. De integrale behandeling wordt uitgevoerd op de locaties van Melius Klinieken.

Nazorg en verbeteren van de kwaliteit van het leven

behandeling, preventie en nazorg met professionele krachttraining apparatuur

Doordat de Anesthesioloog-pijnspecialist en de fysiotherapeut beide verbonden zijn aan het Melius Klinieken is een persoonlijke en professionele overdracht gewaarborgd. De motivatie van de patiënten om de nazorg serieus en direct op te pakken wordt hierdoor enorm verhoogd. De eerste stap in het nazorg traject is een nulmeting. Op basis van deze nulmeting wordt een tijdcontingent behandelplan van 12 weken opgesteld door de fysiotherapeut. De patiënt zal achtereenvolgens met professionele krachttraining apparatuur het behandelplan uitvoeren. Deze apparatuur registreert alle activiteiten. Ook kan de patiënt aangeven hoe zij de specifieke training heeft ervaren. Alle data worden geregistreerd en de progressie kan hierdoor zeer nauwkeurig worden gemeten.