Melius Klinieken

Pijneducatie

Focusprogramma pijneducatie geeft uitleg over het pijnsysteem.

Wat is pijn?

Pijn is een alarmsignaal dat ons snel doet reageren wanneer we ons verwond hebben. Pijn heeft dus een belangrijke functie, het waarschuwt ons bij (dreigende) schade aan ons lichaam. Pijn zorgt ervoor dat we maatregelen nemen zodat ons lichaam kan herstellen. Meestal verdwijnt de pijn, maar soms blijft de pijn na het letsel bestaan.

Acute pijn

Deze pijn wordt in principe veroorzaakt door een beschadiging of letsel van ons lichaam. Er bestaat duidelijk een relatie tussen de schade en de pijn. Het waarnemen van deze (dreigende) schade noemen we nociceptie, u voelt nociceptieve pijn. Deze pijn is vaak scherp, heeft een duidelijk afgebakend gebied en neemt na een tijdje weer af.

Chronische pijn

We spreken over chronische pijn wanneer deze langer dan drie maanden aanwezig is. Chronische pijn is iets anders dan nociceptieve (acute) pijn. Bij chronische pijn is niet altijd weefselschade aanwezig. Bij chronische pijn kan er sprake zijn van een stoornis in het pijnsysteem zelf, welke geen relatie heeft met nociceptieve pijn. Dit wordt centrale sensitisatie genoemd. Door een verstoring in het pijnsysteem, vindt een versterkte prikkeloverdracht plaats welke hypersensitiviteit tot gevolg heeft. Chronische pijnklachten zijn niet altijd te verklaren. Bij onderzoek kan niet altijd een lichamelijke oorzaak worden gevonden.

Chronische pijnklachten hebben daarnaast impact op meerdere levensterreinen. Patiënten ervaren gevolgen op het terrein van hun lichamelijke, psychische en sociale gesteldheid. Chronische pijn belemmert patiënten in hun dagelijks functioneren en heeft daardoor een grote invloed op de kwaliteit van leven.

Het biopsychosociale model

Omdat pijn zo complex is en er verschillende factoren een rol spelen, moeten we hier ook vanuit verschillende invalshoeken naar kijken. Bij Melius Klinieken werken we daarom vanuit het biopsychosociale model. Er wordt vanuit deze benadering naar de pijn gekeken. Dit betekent dat er aandacht is voor biologische factoren (vb.: sensitisatie, overactief stress-systeem, langdurig medicatie gebruik), psychische factoren (vb.: gedrag, gedachten, gevoelens wegstoppen, angst, depressie) en sociale factoren (vb.: problemen met de omgeving, niet begrepen worden, te zorgende omgeving, moeite met het bewaken van grenzen). We gaan onderzoeken welke van deze factoren van invloed zijn op uw huidige klachten en het functioneren.

Pijneducatie geeft uitleg over het pijnsysteem

Pijneducatie is erop gericht om u uitleg te geven over de neurofysiologie (het pijnsysteem), sensitisatie en de aspecten die van invloed kunnen zijn op uw pijn. U leert hoe de pijn tot stand komt, wat er gebeurt als pijn chronisch wordt, waarom de pijn niet weggaat en hoe u wel grip op de pijn kan krijgen. Daarnaast gaan we ook in op het belang van bewegen, slaap, belasting en belastbaarheid.

Hoe wordt pijneducatie gegeven?

De pijneducatie wordt gegeven in groepsverband door middel van een interactieve presentatie. De groepsbijeenkomst pijneducatie is een mogelijk startpunt voor verder herstel. Met de verkregen kennis en inzichten kunt u aan de slag in de dagelijkse praktijk. Tijdens de bijenkomst wordt niet ingegaan op de behandeling van de individuele pijnklachten. Voor de één volstaat een eenmalige bijeenkomst, waar de ander behoefte heeft aan meer begeleiding. Indien gewenst kan na de pijneducatie hiervoor een afspraak bij de pijnconsulent gepland worden. We kunnen tijdens dit gesprek gerichter ingaan op uw problematiek en u ondersteuning bieden in het omgaan met (de gevolgen van) de chronische pijn in het dagelijkse leven door middel van zelfmanagement.