Melius Klinieken

040-8200777

Eindhoven

076-2043232

Breda

0164-203060

Bergen op Zoom

0475-206088

Roermond

Home » Focusprogramma pijneducatie

Pijneducatie

Focusprogramma pijneducatie geeft uitleg over het pijnsysteem.

Wat is pijn?

Pijn is een alarmsignaal dat ons snel laat reageren wanneer we onszelf verwonden. Pijn heeft dus een belangrijke functie, omdat het ons waarschuwt voor (dreigende) schade aan ons lichaam. Pijn zorgt ervoor dat we maatregelen nemen zodat ons lichaam kan herstellen. Meestal verdwijnt de pijn, maar soms blijft de pijn na het letsel bestaan.

Acute pijn

In principe ontstaat deze pijn door een beschadiging of letsel aan ons lichaam. Er is duidelijk een relatie tussen de schade en de pijn. Het waarnemen van deze (dreigende) schade noemen we nociceptie, en u ervaart nociceptieve pijn. Deze pijn is vaak scherp, heeft een duidelijk afgebakend gebied en neemt na verloop van tijd weer af.

Chronische pijn

We spreken van chronische pijn wanneer deze langer dan drie maanden aanhoudt. Chronische pijn verschilt van nociceptieve (acute) pijn. Bij chronische pijn is er niet altijd sprake van weefselschade. Chronische pijn kan worden veroorzaakt door een stoornis in het pijnsysteem zelf, zonder enige relatie tot nociceptieve pijn. Dit staat bekend als centrale sensitisatie. Door een verstoring in het pijnsysteem vindt er een versterkte prikkeloverdracht plaats, wat leidt tot hypersensitiviteit. Chronische pijnklachten zijn niet altijd verklaarbaar en bij onderzoek kan niet altijd een lichamelijke oorzaak worden gevonden.

Daarnaast hebben chronische pijnklachten impact op meerdere aspecten van het leven. Patiënten ervaren gevolgen op het gebied van hun lichamelijke, psychische en sociale welzijn. Chronische pijn belemmert patiënten in hun dagelijks functioneren en heeft dus een grote invloed op hun kwaliteit van leven.

Het biopsychosociale model

Omdat pijn zo complex is en verschillende factoren een rol spelen, moeten we het vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Bij Melius Klinieken hanteren we daarom het biopsychosociale model om naar de pijn te kijken. Dit betekent dat we aandacht besteden aan biologische factoren (bijvoorbeeld: sensitisatie, een overactief stresssysteem, langdurig medicatiegebruik), psychische factoren (bijvoorbeeld: gedrag, gedachten, het onderdrukken van gevoelens, angst, depressie) en sociale factoren (bijvoorbeeld: problemen in de omgeving, onbegrip, een te zorgzame omgeving, moeite met grenzen stellen). We onderzoeken welke van deze factoren van invloed zijn op uw huidige klachten en uw functioneren.

Pijneducatie geeft uitleg over het pijnsysteem

Pijneducatie heeft als doel om u uitleg te verschaffen over de neurofysiologie (het pijnsysteem), sensitisatie en de aspecten die van invloed kunnen zijn op uw pijn. U leert hoe pijn ontstaat, wat er gebeurt wanneer pijn chronisch wordt, waarom pijn aanhoudt en hoe u controle kunt krijgen over de pijn. Bovendien bespreken we ook het belang van beweging, slaap, belasting en belastbaarheid.

Hoe wordt pijneducatie gegeven?

Pijneducatie wordt in groepsverband gegeven door middel van een interactieve presentatie. De groepsbijeenkomst pijneducatie kan dienen als een mogelijke eerste stap richting herstel. Met de opgedane kennis en inzichten kunt u actief aan de slag gaan in uw dagelijks leven. Tijdens de bijeenkomst wordt niet specifiek ingegaan op de behandeling van individuele pijnklachten. Sommige mensen hebben genoeg aan één bijeenkomst, terwijl anderen meer begeleiding nodig hebben. Indien gewenst kunt u na de pijneducatie een afspraak maken met een pijnconsulent. In dat gesprek kunnen we dieper ingaan op uw specifieke situatie en u ondersteuning bieden bij het omgaan met chronische pijn en de gevolgen daarvan in het dagelijkse leven, door middel van zelfmanagement.