Melius Klinieken

040-8200777

Eindhoven

076-2043232

Breda

0164-203060

Bergen op Zoom

0475-206088

Roermond

Regio 1

Het centrale zenuwstelsel

Opvliegers

Vrouwen die in de overgang komen, kunnen last hebben van opvliegers. Soms zijn opvliegers zo hevig en komen ze zo vaak voor, dat dit het leven in sterke mate negatief beïnvloedt. Er is een behandelmogelijkheid voor opvliegers, namelijk een blokkade van het ganglion stellatum. Het resultaat van deze behandeling is afhankelijk van verschillende factoren en kan per patiënt verschillend zijn Het ganglion stellatum is een zenuwknoop in de hals die vlak naast de adamsappel ligt. Behandeling kan ervoor zorgen dat u een aantal weken tot maanden minder opvliegers heeft, dat de duur van de opvliegers kan verminderen en dat ze ook minder hevig zijn.