Melius Klinieken

040-8200777

Eindhoven

076-2043232

Breda

0164-203060

Bergen op Zoom

0475-206088

Roermond

Home » Behandelfilosofie
Optimale verzorging met het team van Melius Klinieken

Onze behandelfilosofie:

Optimale zorgverlening en kwaliteit

De huisarts, medisch specialist en de fysiotherapeut stemmen hun behandelingen vaak onvoldoende op elkaar af. De zorgprofessionals communiceren vaak onvoldoende met elkaar, wat leidt tot suboptimale zorgverlening. Het is duidelijk dat de patiënt zelf de regie heeft over zijn of haar zorg, niet de zorgprofessional. We gaan samen met de patiënt op zoek naar de best mogelijke uitkomst en gaan voor optimale zorgverlening en kwaliteit.

Melius Klinieken heeft een programma dat steunt op drie pijlers:

Preventie

Mensen in zware beroepen zoals bouwvakkers, wegenbouwers, havenwerkers, agrariërs en metaalbewerkers ervaren vaak klachten aan hun rug en knieën. Zware beroepen zijn volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beroepen die – als werknemers ze langer dan 30 jaar uitoefenen – zorgen voor fysieke slijtage die niet meer is terug te draaien.

Opvallend hieraan is dat de categorie zware beroepen beperkt blijft tot fysiek zwaar werk (buiten beschouwing psychische overbelasting). Werknemers in zware beroepen worden doorgaans gekenmerkt door een laag opleidingsniveau en inkomen.

Het is mogelijk om deze fysieke slijtage te beperken door deze mensen preventief te behandelen gedurende hun deelname aan het arbeidsproces.

De behandeling bestaat uit:

Het voornaamste doel van deze preventieve behandeling is het voorkomen of verminderen van de kans op blijvende chronische pijn, met inbegrip van klachten in de rug, knieën en andere gewrichten. Bovendien trachten we te voorkomen dat de werknemer gedurende lange tijd met ziekteverlof moet, voortijdig in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) belandt, of aanzienlijke medische zorg nodig heeft. De uiteindelijke winst die we beogen, is echter een merkbare verbetering van de kwaliteit van leven.

Behandeling van pijn

Te veel behandelingen zijn louter gericht op het symptoom pijn. De resultaten kunnen duidelijk verbeteren als de behandeling is afgestemd op het mechanisme dat in individuele patiënten verantwoordelijk is voor de pijn. De Anesthesioloog-pijnspecialist zal op basis van de (meest waarschijnlijke) diagnose een behandelplan opstellen. De integrale behandeling wordt uitgevoerd op de locaties van Melius Klinieken.

optimale zorgverlening en kwaliteit met professionele krachttraining apparatuur

Nazorg en verbeteren van de kwaliteit van het leven ​

Doordat de Anesthesioloog-pijnspecialist en de fysiotherapeut beide verbonden zijn aan het Melius Klinieken is een persoonlijke en professionele overdracht gewaarborgd.

De motivatie van de patiënten om de nazorg serieus en direct op te pakken wordt hierdoor enorm verhoogd.

De eerste stap in het nazorg traject is een nulmeting. Op basis van deze nulmeting wordt een tijdcontingent behandelplan van 12 weken opgesteld door de fysiotherapeut.

De patiënt zal achtereenvolgens met professionele krachttraining apparatuur het behandelplan uitvoeren. Deze apparatuur registreert alle activiteiten. Ook kan de patiënt aangeven hoe zij de specifieke training heeft ervaren.

Alle data worden geregistreerd en de progressie kan hierdoor zeer nauwkeurig worden gemeten.