Melius Klinieken

Regio 2

Aangezicht, hals en nek

Tong/Keelpijn

Een aandoening van de tong/keel zenuw of nervus glossopharyngeus (de zogenaamde glossopharyngeusneuralgie) is een tamelijk zeldzaam ziektebeeld dat 70 tot 100 maal zo weinig voorkomt als de trigeminusneuralgie. De aandoening manifesteert zich zelden onder het 20e levensjaar; de verdeling onder mannen en vrouwen is hierbij gelijk. In tegenstelling tot de trigeminusneuralgie is er geen associatie met multipele sclerose.

De aandoening kent een spontaan herstel én heroptreden en de aanvallen kunnen soms maanden tot jaren wegblijven. De aard van de pijn gelijkt op die van de trigeminusneuralgie en wordt beschreven als stekend, schietend of snijdend van aard. De aanval varieert in duur van seconden tot minuten, waarna er vaak gedurende enige uren een doffe, zeurende, zogenaamde achtergrondpijn aanwezig blijft.

Opties ter behandeling zijn pijneducatie, medicatie, TENS, Esketamine infuustherapie, gepulseerde stroom (PRF) t.h.v. de nervus glossopharyngeus, revalidatie en langdurige paramedische begeleiding door orofaciaal therapeut.

/* Custom Javascript Accordeon closed */