Melius Klinieken

Regio 2

Aangezicht, hals en nek

Whiplash

De term whiplash kan verwarrend overkomen omdat het zowel de verwonding als de symptomen ten gevolge van deze verwonding beschrijft. Whiplash wordt veroorzaakt door een intense, passief opgelegde, onverwachte, naar achter gerichte en versnellende kracht, voldoende om een relevante beweging van de nek te bewerkstelligen, meestal gevolgd door een minder krachtige en voorwaarts gerichte tegenbeweging.

De belangrijkste symptomen zijn nekpijn, nekstijfheid, spanning in de schouder-, arm- en nekspieren en hoofdpijn. Het klachtenpatroon kan complex zijn met meerdere klachten en vele symptomen (whiplash associated disorders, WAD).

De kans op herstel is in het algemeen positief. De tijd tot het volledig verdwijnen van de klachten ligt tussen de 17 en 262 dagen. Twaalf procent van de personen rapporteert nog klachten zes maanden na het ongeval. Oorzaken van een verhoogde kans op aanhoudende klachten zijn het vrouwelijke geslacht, een gevorderde leeftijd, ernstige pijnklachten bij aanvang, uitstralende pijnklachten, hoofdpijn, depressieve gemoedstoestand, omgang met ziekte en ziekteverloop en claims, waaronder schadevergoedingen en uitkeringen.

Op langere termijn wordt een verminderde kwaliteit van leven op het lichamelijke -, geestelijke – en sociale vlak waargenomen, welke samenhangen met psychologische – en socio-economische factoren. Om de kans op herstel en de uitkomst van behandelingen in bepaalde groepen van patiënten te identificeren werden verwachtingspatronen ontwikkeld.

Bij Melius Klinieken is er veel aandacht voor de begeleiding en behandeling van Whiplash (WAD) klachten en hebben enkele Anesthesioloog-pijnspecialisten dit als aandachtsgebied.

Opties ter behandeling zijn pijneducatie, medicatie, TENS, Esketamine infuustherapie, gepulseerde stroom (PRF) t.h.v. de achterhoofdszenuwen (nervi occipitales major), PRF t.h.v. de hogere cervicale steungewrichten (facetgewrichten), PRF t.h.v. de derde achterhoofdszenuw, continue stroom (RF) t.h.v. de lagere facetgewrichten, PRF van pezen, PRF van triggerpoints, epidurale infiltratie, revalidatie en langdurige paramedische begeleiding.

/* Custom Javascript Accordeon closed */