Melius Klinieken

040-8200777

Eindhoven

076-2043232

Breda

0164-203060

Bergen op Zoom

0475-206088

Roermond

Home » Samenwerking

Samenwerking huisartsen en gezondheidscentra

Melius Klinieken staat open voor samenwerking met zorgprofessionals, waaronder huisartsen, gezondheidscentra, verpleeg- en verzorgingshuizen, zelfstandige behandelcentra en ziekenhuizen.

Goede samenwerking in de zorg: nu belangrijker dan ooit.

Voor elke patiënt een goede, passende en veilige plek voor zorg vinden is een uitdaging nu door uiteenlopende gebeurtenissen de druk in de zorg oploopt. Het aantal patiënten thuis, in ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere instellingen neemt toe. Tegelijkertijd is de uitval onder zorgverleners hoog door onder andere ziekte en quarantaine. De kwaliteit en continuïteit van de zorg komt hierdoor in het hele land onder druk te staan.

Samenwerking tussen zorgaanbieders in verschillende sectoren van de zorg is daarom meer dan ooit noodzakelijk. Die samenwerking gaat over de grenzen van individuele zorgaanbieders, vakgebieden en sectoren heen. Onder meer huisartsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen maken lokaal afspraken. Zo kan de instroom en doorstroom van patiënten beter worden en krijgt iedere patiënt de zorg die hij nodigt heeft, op de juiste plek.

Melius Klinieken kan aanwezig zijn in uw huisartsenpraktijk, gezondheidscentrum, verpleeg- of verzorgingshuis of ziekenhuis om integrale pijnzorg (met een multidisciplinair team focus bieden op zowel preventie, behandeling als nazorg) voor patiënten met chronische (- en oncologische) pijnklachten te leveren. Afhankelijk van uw wensen leveren we medisch specialisten, gespecialiseerd verpleegkundigen (pijnconsulenten) en ondersteunend personeel. Ook kan Melius Klinieken voorzien in de levering van materialen, waaronder echo apparatuur, materiaal voor invasieve behandelingen en medicatie. Samen met u zoeken we naar een snelle, efficiënte en passende oplossing voor uw patiënten.

Het aangaan van een samenwerking kan eenvoudig worden geïnitieerd door het versturen van een e-mail naar admin@meliusklinieken.nl, waarin u aangeeft wat uw wensen zijn. Wij nemen vervolgens snel contact met u op voor het maken van een afspraak