Melius Klinieken

040-8200777

Eindhoven

076-2043232

Breda

0164-203060

Bergen op Zoom

0475-206088

Roermond

Home » Kosten en vergoeding

Kosten en vergoedingen

Komt u binnenkort naar ons zelfstandig behandelcentrum? Of bent u al patiënt? Hier vindt u informatie over de kosten van de zorg. Melius klinieken heeft voor de medische zorg geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Voor de paramedische zorg heeft Melius klinieken contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

De zorgadministratie is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 16:00 uur via 040 – 820 0777. U kunt uw vragen ook naar ons e-mailen. Ons streven is deze binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Stuur een e-mail naar admin@meliusklinieken.nl voor vragen over een factuur die u rechtstreeks van Melius klinieken heeft ontvangen, vragen over tarieven of een zorginhoudelijke vraag en vragen over de betaling van uw openstaande factu(u)r(en).

Wij willen u erop attenderen dat er ook in 2024 budgetpolissen bestaan. Deze verzekeringen betalen vaak niet (helemaal) de zorg in het zelfstandig behandelcentrum. U kunt dit controleren in de polis van de verzekering of u kunt het vragen bij de verzekering of in het ziekenhuis. Als de verzekering de kosten niet (helemaal) betaalt, moet u betalen bij het secretariaat in de centrale ontvangstruimte voordat u naar de afspraak gaat.

Bijna alle medische zorg die u in het zelfstandig behandelcentrum krijgt wordt betaald door de basisverzekering.

Aanvullende zorg

Sommige medische zorg die u in het zelfstandig behandelcentrum krijgt wordt niet (helemaal) betaald door de basisverzekering Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. U kunt hiervoor soms een aanvullende verzekering afsluiten. Paramedische zorg wordt betaald uit de aanvullende (en basis) zorg. Controleer goed wat de aanvullende verzekering wel en niet betaalt. U kunt dit controleren in de polis van de verzekering of u kunt het navragen bij de verzekering.

Eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder heeft een eigen risico. Dat is in 2024 minstens € 385. Sommige mensen kiezen zelf voor een hoger eigen risico (maximaal € 885). Als u zorg krijgt betaalt u altijd eerst uw eigen risico aan de zorgverzekering. Let op: het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering en niet voor de aanvullende verzekering. Voor zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed betaalt u dus geen eigen risico.

Afspraak op afstand

Voor een afspraak is het niet altijd nodig om naar het zelfstandig behandelcentrum te komen. Uw afspraak kan namelijk ook op afstand plaatsvinden (telefonisch, beeldbellen, e-mail). Dat is makkelijker voor u: u hoeft niet naar het zelfstandig behandelcentrum en u hoeft geen reiskosten te betalen. Een afspraak op afstand kost evenveel als een afspraak in het zelfstandig behandelcentrum.

Als u niet verzekerd bent

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd is het belangrijk alsnog een basisverzekering af te sluiten. Doet u dit niet, dan betekent dat dat u de rekening zelf moet betalen. U moet de verwachte kosten dan betalen bij het secretariaat in de centrale ontvangstruimte voordat u naar de afspraak gaat. U ontvangt dan een voorschotfactuur als bewijs van betaling. Hierna kunt u naar de afspraak gaan.

Inschrijven / wijzigen van gegevens

Bij uw eerste bezoek dient u zich in te schrijven bij het secretariaat in de centrale ontvangstruimte. Zonder geldig verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs kunt u niet ingeschreven worden en kan uw afspraak niet doorgaan.

Indien er iets wijzigt in uw zorgverzekering, persoonsgegevens of gegevens van uw huisarts, verzoeken wij u de correcte gegevens zo spoedig mogelijk door te geven aan het secretariaat in de centrale ontvangstruimte.

Meer informatie

Onder Tarieven en nota’s vindt u informatie over de prijzen van behandelingen en de manier van betalen als u (een deel van) de rekening zelf moet betalen.

Voor elke afspraak met een medisch specialist heeft u een geldige verwijsbrief nodig. Een geldige verwijsbrief is nodig om uw zorgkosten vergoed te krijgen.

Verwijzer

In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of medisch specialisten kunnen verwijzer zijn. Het is per zorgverzekeraar en polis verschillend wie als verwijzer wordt geaccepteerd. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

Geldig

Een verwijsbrief met naam en handtekening van de verwijzer is een jaar geldig. De verwijsbrief is alleen geldig als de datum van de brief vóór de datum van de eerste afspraak in het zelfstandig behandelcentrum ligt.

U wilt zonder verwijsbrief toch behandeld worden

Behandeling kan dus pas plaatsvinden nadat u een geldige verwijsbrief heeft overhandigd. Wilt u zonder geldige verwijsbrief toch behandeld worden, bekijk dan de pagina met tarieven voor een prijsindicatie. U betaalt eerst de totale verwachte kosten voordat het onderzoek / de behandeling wordt gestart.

Vervolgafspraken

Voor vervolgafspraken binnen hetzelfde specialisme heeft u niet steeds een nieuwe verwijzing nodig. Wanneer het niet nodig is een vervolgafspraak te maken voor verder onderzoek / behandeling, dan wordt uw zorgdossier afgesloten. Geeft de arts aan dat u indien nodig weer contact op kunt nemen, dan heeft u geen nieuwe verwijsbrief nodig zolang de afspraak voor dezelfde klachten bij hetzelfde specialisme is en gemaakt wordt binnen 365 dagen na het laatste bezoek.

Meer informatie

Onder Tarieven en nota’s vindt u informatie over de prijzen van behandelingen en de manier van betalen als u (een deel van) de rekening zelf moet betalen.

Melius klinieken heeft voor de medische zorg geen contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Wanneer er geen contract is afgesloten voor medische zorg wordt uw behandeling nog steeds vergoed door uw verzekeraar, echter zullen zij slechts een deel van de rekening vergoeden. U betaalt bij Melius klinieken echter nooit meer dan uw zorgverzekeraar aan u vergoedt; wij nemen uw eigen bijdrage voor onze rekening.

Eigen bijdrage

De eigen bijdrage is het deel van de kosten dat u voor bepaalde zorg uit de basisverzekering zelf moet betalen. De eigen bijdrage geldt naast het eigen risico. De overheid heeft bepaald voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. Het bedrag is voor iedereen gelijk. De eigen bijdrage is bij de zorg die Melius klinieken biedt niet van toepassing.

Wij zijn van mening dat u als patiënt niet de dupe hoeft te worden van de kosten die niet vergoed worden en kunnen u daarom korting op uw behandeling (nota) geven. Volg onderstaand stappenplan om in aanmerking te komen voor deze korting:

  • U heeft van Melius klinieken een nota ontvangen (of u ontvangt deze binnenkort) voor medisch zorg
  • Dien de nota direct in bij uw zorgverzekeraar
  • U ontvangt van uw zorgverzekeraar de uitkering van de nota (afhankelijk van uw polis tussen 70% en 100%)
  • Het eventueel door zorgverzekeraar ingehouden (vrijwillig verhoogd) eigen risico vult u zelf aan
  • Maak de uitkering direct over aan Melius klinieken
  • Stuur de afrekenspecificatie van uw zorgverzekeraar naar ons toe. U kunt ook een scan / foto maken
  • Het niet vergoede deel (de eigen bijdrage) van de zorgverzekeraar wordt na ontvangst van de afrekenspecificatie door ons geverifieerd en kwijtgescholden / gestopt ( = de korting op uw behandeling)

Voor de paramedische zorg heeft Melius klinieken contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Budgetpolissen

Wij willen u erop attenderen dat er ook in 2024 budgetpolissen bestaan. Deze verzekeringen betalen vaak niet (helemaal) de zorg in het zelfstandig behandelcentrum. U kunt dit controleren in de polis van de verzekering of u kunt het vragen bij de verzekering of in het ziekenhuis. Als de verzekering de kosten niet (helemaal) betaalt, moet u betalen bij het secretariaat in de centrale ontvangstruimte voordat u naar de afspraak gaat.

Tarieven en nota’s

Bij Melius Klinieken zetten we ons in voor transparantie en duidelijkheid in de zorg die we leveren. We begrijpen dat het belangrijk is om heldere informatie te verstrekken over onze tarieven en nota’s, zodat u vol vertrouwen gebruik kunt maken van onze diensten. We willen ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van alle financiële aspecten, zodat u zich kunt concentreren op het belangrijkste: uw welzijn en herstel.

Op deze infographic wordt stap voor stap uitgelegd hoe u nota's kunt betalen en welke rol uw zorgverzekeraar speelt in dit proces. Om de details en alle informatie helder te kunnen zien, kunt u op de afbeelding klikken voor een vergroting.

In deze korte informatieve video nemen we u mee door de belangrijkste aspecten van onze tarievenstructuur en facturatieproces. Klik op de afbeelding om de video in een nieuw venster af te spelen.

De prijzen in de actuele prijslijst (passant) zijn de prijzen voor niet-gecontracteerde behandelingen met de zorgverzekeraar of voor onverzekerde patiënten. Deze prijzen zijn met zorg tot stand gekomen, voor eventuele fouten in de gepubliceerde lijst kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van deze prijslijst, dan behoudt Melius klinieken zich het recht voor om dit te doen. Wanneer er prijsverschil is tussen het moment van het opvragen van de prijs en de aanvang van de behandeling (dus als u voor de eerste keer in verband met de zorgvraag in het ziekenhuis komt) dan is de prijs op het laatstgenoemde moment altijd van toepassing.

Onze tarieven per 1 januari 2023 en 2024 vindt u hier.

De kolommen in de prijslijst hebben de volgende betekenis:

Declaratiecode: de code die gebruikt wordt voor de factuur.

Behandelingen beginnend met een 14 of 15 vallen binnen de basisverzekering.

Behandelingen beginnend met een 16 of 17 vallen buiten de basisverzekering. Die behandelingen moet u soms (deels) zelf betalen ook al bent u verzekerd.

Omschrijving: de omschrijving van de behandeling in het ziekenhuis.

Totaaltarief: de kosten die het zelfstandig behandelcentrum bij u in rekening brengt voor uw behandeling (tarieven voor keuringen, rapporten en inlichtingen zijn exclusief BTW, de BTW wordt (indien van toepassing) op de nota in rekening gebracht).

Als uw verzekering de zorg niet (helemaal) betaalt moet u betalen voordat u naar de afspraak gaat. U ontvangt van ons een nota waarop het bedrag en het rekeningnummer staat vermeld. Met deze gegevens kunt u het bedrag vooraf overmaken met vermelding van het factuurnummer. Zodra het bedrag ontvangen is neemt de polikliniek contact met u op om een afspraak te maken.

Het bedrag kan ook bij het secretariaat in de centrale ontvangstruimte worden voldaan via pin of contante betaling. Vervolgens kunt u naar de afspraak gaan.

Klik hier om de tarieven per 1 januari 2023 en 2024 te bekijken

Helaas komt het regelmatig voor dat patiënten zonder bericht wegblijven op een geplande afspraak. Hierdoor kunnen wij deze tijd niet inzetten voor een andere patiënt. Wanneer een patiënt niet op tijd annuleert wordt per afspraak een wegblijftarief in rekening gebracht. Deze rekening moet u zelf betalen. De verzekering betaalt niet en het valt ook niet onder de eigen risico. U kunt een afspraak altijd 24 uur van tevoren afzeggen. Dan hoeft u niets te betalen.

U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar digitaal bekijken via de “mijn omgeving” van uw zorgverzekeraar. Voor behandeling die vanaf 1 januari 2014 zijn gestart ziet u precies wat uw behandeling kost. In de zorgnota staat de naam van het zelfstandig behandelcentrum, het specialisme, de consumentenomschrijving van de DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie), de kosten, de begin- en einddatum van een DBC en de zorgactiviteiten. Het zelfstandig behandelcentrum declareert voor uw behandeling een of meerdere DBC’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. Infomedics verwerkt de declaratie en stuurt deze naar u toe. U kunt de declaratie vervolgens naar uw zorgverzekeraar sturen.

De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het zelfstandig behandelcentrum en verwerkt deze. Wanneer dit klaar is ziet u de zorgnota in “mijn omgeving” staan. De door de zorgverzekeraar aan u uitgekeerde vergoeding stuurt u naar Infomedics. Heeft u nog geen persoonlijk online account bij uw zorgverzekeraar? Via de website van uw zorgverzekeraar kunt u dit aanvragen.

Voor meer informatie over de zorgnota verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar. U kunt ook de informatie op zorgwijzer.nl raadplegen.

Meer informatie

Heeft u vragen over uw zorgnota van uw zorgverzekeraar, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Volgens de richtlijnen van de NZa is de verzekeraar verplicht u hier over te informeren.

Heeft u vragen over facturen die u van Melius klinieken heeft ontvangen, dan kunt u contact opnemen door te bellen naar 040 – 820 0777 of u stuurt een e-mail naar admin@meliusklinieken.nl.