Melius Klinieken

040-8200777

Eindhoven

076-2043232

Breda

0164-203060

Bergen op Zoom

0475-206088

Roermond

Regio 5

Buik(wand)

Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome (ACNES)

ACNES is een Engelse afkorting die staat voor Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome. De pijn ontstaat door beknelling (entrapment) van de huidtakjes (cutane) van de voorste (anterior) zenuwuiteinden van de tussenribben. Kort uitgelegd: in de buik lopen diverse zenuwen. De huidtakjes van sommige zenuwen zorgen voor gevoel in de huid van de buik. Om bij de huid te komen, moet het zenuwuiteinde door de rechte buikspier gaan. Deze spier heeft een strak kapsel. Om daar doorheen te komen, moet de zenuw (met zijn huidtakjes) het kapsel op diverse plaatsen doorboren. Daarbij kunnen de huidtakjes bekneld raken.

De meeste patiënten met ACNES hebben al langere tijd buikklachten, variërend van milde tot onhoudbare pijn. De volgende symptomen kunnen hierbij passen: 1) de pijn is met één vinger aan te wijzen; 2) de pijn verergert bij inspanning; 3) een doffe, zeurende en soms stekende pijn; 4) misselijkheid of een opgeblazen gevoel; 5) problemen met de ontlasting en/of de blaas; 6) verandering van de houding; 7) kleding zit vervelend; 8) plotseling of geleidelijk aan ontstaan van ACNES; 9) er wordt vaak (eerst) een andere diagnose gesteld.

De pijn kan worden waargenomen bij alle leeftijdscategorieën. Wat de precieze oorzaak is voor het ontstaan van ACNES is nog onduidelijk. Wel is er soms sprake van omstandigheden die een relatie met de pijn hebben. Zo geeft een deel van de patiënten aan dat de pijnklachten na een operatie ontstaan, zoals een blindedarmoperatie, een keizersnede of galblaasoperatie. Bij een ander deel is er een relatie met sportieve activiteiten, zoals buikspieroefeningen. Bij sommige vrouwen ontstaat de pijn tijdens een zwangerschap of direct na de bevalling. Vaak is er echter geen duidelijke oorzaak of relatie met een gebeurtenis aantoonbaar.

Opties ter behandeling zijn pijneducatie, medicatie, TENS, gepulseerde (PRF) stroom ter hoogte van de betrokken zenuw, infiltratie t.h.v. de betrokken zenuw, continue (RF) stroom t.h.v. de betrokken zenuw, Esketamine infuustherapie, langdurige paramedische begeleiding.